I

I Candy – 71mm – 2002 – LIST
Ice Charger – 71mm – 2017 – LIST
Ice Cream Truck – 68mm – 1984 – LIST
Ice Shredder – 68mm – 2015 – LIST
Ice T – 70mm – 2010LIST
Imparable – 74mm – 2012 – LIST
Impavido 1 – 77mm – 2008 – LIST
Indy 500 Oval – 76mm – 2012 – LIST
Inferno/Cool One – 81mm – 1976 – LIST
Inside Story – 73mm – 1979 – LIST
Invader – 82mm – 2006 – LIST
Invisible Jet – 68mm – 2010 LIST
Iridium – 68mm – 2005 – LIST
IROC Firebird– 78mm – 1998 – LIST
Island Hopper – 66mm – 2013 – LIST
Isuzu Vehicross – 68mm – 2000 – LIST
Itso-Skeenie – 72mm -2005 – LIST