1990

’90 Acura NSX – 71mm – 2015 – LIST
1990 Honda Civic EF – 65mm – 2014 – LIST
’92 BMW M3 –
71mm – 2012 – LIST

’92 Ford Mustang – 75mm – 2008 – LIST
’93 Camaro – 75mm – 1993 – LIST
’95 Mazda RX-7 – 69mm – 2017 – LIST
(’95) Camaro Convertible – 80mm – 1995 – LIST
1996 Mustang GT – 67mm – 1996 – LIST
1996 Mustang GT Coupe – 67mm – 1996LIST
’96 Nissan 180SX Type X – 73mm – 2015 – LIST
’97 Corvette – 77mm – 1997 – LIST
1997 Ford F-150 (Lifted) – 77mm – 1997 – LIST
1997 Pontiac Gran Prix – 75mm – 1997 – LIST
’99 Mustang (GT) – 70mm – 1999 – LIST